TECHNOMASZT świadczy kompleksowe usługi wysokościowe.

Instalacje antenowe:

– dostawa i montaż oraz demontaż anten oraz sprzętu dla linii radiowych
– montaż i demontaż falowodów, feederów i kabli antenowych
– wykonanie zasilania urządzeń radiowych
– uruchomienie urządzeń radiowych
– oprawienie głowic, uziemiaczy

Prace budowlane:

– budowa, montaż i demontaż masztów kratowych i rurowych do pomiaru wiatru wraz z urządzeniami pomiarowymi
– montaż i demontaż konstrukcji stalowych na wieżach, masztach, budynkach, elewacjach
– wykonanie fundamentów pod konstrukcje wież i masztów oraz kontenery technologiczne
– wykonanie warsztatowe elementów konstrukcji stalowych oraz ich ocynkowanie/malowanie, transport
– remonty i adaptacje istniejących pomieszczeń
– kompleksowa budowa masztów i wież geodezyjna obsługa inwestycji

Okresowe przeglądy istniejących obiektów:

– przeglądy eksploatacyjne wież, masztów, kominów oraz konstrukcji podantenowych
– operaty geodezyjne z pomiarów pionowości konstrukcji i kąta skręcenia wież i masztów
– badanie magnetyczne lin odciągowych ( współpraca z Akademią Górniczo – Hutniczą)
– pomiary grubości ścianek profili zamkniętych elementów konstrukcji
– pomiary wilgotności w kontenerach technologicznych
– ekspertyzy techniczne obiektów wysokich
– przeglądy zerowe „odbiory”, audyty
– przeglądy instalacji uziemiającej
– przeglądy instalacji elektrycznej
– przeglądy gwarancyjne

Prace remontowo – konserwacyjne:

– wzmacnianie wież, masztów oraz innych konstrukcji stalowych
– naprawa i uzupełnianie fundamentów
– konserwacja konstrukcji stalowych
– prace konserwacyjno – malarskie
– naprawy konstrukcji stalowych

Dokumentacja techniczna:

– oceny stanu technicznego z przeprowadzonych przeglądów okresowych obiektów (roczne i pięcioletnie)
– dokumentacje powykonawcze z prowadzonych prac budowlanych, remontowych, instalacyjnych
– raporty z przeprowadzonych przeglądów „zerowych”
– projekty budowlane, wykonawcze, technologiczne
– opinie techniczne, analizy wytrzymałościowe
– raporty o oddziaływaniu na środowisko
– pomiary elektryczne
– projekty elektryczne